top of page
1/3

Тест за анемия в домашни условия

Анемията, породена от дефицит на желязо, е широко разпространена при деца и жени от всички възрасти, но главно при жени, които все още имат цикъл (поне 20% страдат от дефицит на желязо). Основните признаци като бледост, умора, главоболие, учестен пулс или задух по време на тренировка се появяват постепенно и могат да останат незабелязани. Затова е важно да се определи дали наличното желязо е достатъчно за нуждите на организма.

Дефицитът на желязо възниква, когато кръвта не съдържа достатъчно червени клетки и следователно ниски нива на хемоглобин, който е основен протеин, участващ в транспорта на кислород в цялото тяло. Важен компонент на хемоглобина е желязото.

Искате да разберете дали страдате от дефицит на желязо? FERRI-Check е бърз имунодиагностичен тест за оценка на феритин (протеин, способен да съхранява желязо в клетките) от кръвна проба извлечена след убождане на пръста.

Ferri Check

Клинична оценка

Чувствителност: 100%

Специфичност: 92.86 %

Точност: 98.00 %

Как да си направите теста

1. Прочетете инструкциите.

2. Измийте ръцете си с гореща вода. Подсушете ги внимателно, за да се затоплят.

3. Използвайте ланцета, за да вземете една капка кръв. Напълнете пипетата до черната линия.

4. Поставете кръвната проба в ямката (S) на касетата.

5. Добавете точно 4 капки разредител в ямката.

6. Отчетете резултата след 10 минути.

Тълкуване на резултатите

ОТРИЦАТЕЛЕН

ПОЛОЖИТЕЛЕН

НЕВАЛИДЕН

Съдържание на опаковката

 

1 запечатана алуминиева торбичка, съдържаща:

  • 1 тестoво устройство

  • 1 пластмасова пипета

  • 1 торба със сушител

1 стерилен ланцет за вземане на кръв.

1 бутилка с капкомер, съдържаща 1 mL разредител.

1 листовка с инструкции за употреба. 

Клинични проучвания, сертификати и инструкции за употреба

COMPARATIVE STUDY OF FRT-CHECK-1

EC CERTIFICATE

IFU

Точен

Лесен

Бърз

bottom of page